پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


توجهلطفا توجه فرمایید

محتوایات این صفحه برای افراد زیر 18 سال نامناسب است.

چرا در اسلام در ازدواج موقت، اگر خانم بچه دار شود، مسئولیت تأمین معاش به عهده همسر است؟ با عنایت اینکه مشکلات متعددی را پیش رو خواهد داشت؟

1 پاسخ 1

چه در ازدواج موقت و چه دائم ، وظیفه تامین معاش و نفقه فرزند بر عهده پدر می باشد. مادر برای نگهداری و حتی شیردهی از فرزند مستحق دریافت اجرت است.اگر چه این امر ممکن است موجب مشکلاتی برای مرد باشد لکن در صورتی که این وظیفه بر عهده زن باشد مشکلات متعدد و بعضا خارج از طاقت زن خواهد بود. سرّ ورازتقسیم حقوق و وظایف بین زن ومرد در برابر فرزندان نیز بر همین اساس استوار است.
اسلام به شکل بى سابقه اى جانب زن را در مسائل مالى و اقتصادى رعایت کرده است , از طرفى به زن استقلال و آزادى کامل اقتصادى داده و دست مرد را از مال و کار او کوتاه کرده و حق قیمومت در معاملات زن را که در دنیاى قدیم سابقه ممتد دارد و در اروپا تا اوایل قرن بیستم رایج بود از مرد گرفته است . و از طرف دیگر با برداشتن مسؤولیت تأمین بودجه خانوادگى از دوش زن , او را از هر نوع اجبار و الزام براى دویدن به دنبال پول معاف کرده است . حقیقت این است که در مسئله نفقه و تامین معاش فرزندان ،اسلام نخواسته بنفع زن و علیه مرد , یا بنفع مرد و علیه زن قانونى وضع کند . اسلام نه جانبدار زن است و نه جانبدار مرد . اسلام در قوانین خود سعادت مرد و زن و فرزندانی که باید در دامن آنها پرورش یابند و بالاخره سعادت جامعه بشریت را در نظر گرفته است . اسلام راه وصول زن و مرد و فرزندان آنها و جامعه بشریت را به سعادت , در این مى بیند که قواعد و قوانین طبیعت و اوضاع و احوالى که بدست توانا و مدبر خلقت بوجود آمده نادیده گرفته نشود .
اسلام در قوانین خود این قاعده را همواره رعایت کرده است که مرد مظهر نیاز و احتیاج و زن مظهر بى نیازى باشد , اسلام مرد را بصورت خریدار و زن را به صورت صاحب کالا می شناسد , از نظر اسلام در وصال و زندگى مشترک زن و مرد , این مرد است که باید خود را بعنوان بهره گیر بشناسد و هزینه این کار را تحمل کند . زن و مرد نباید فراموش کنند که در مسئله عشق از نظر طبیعت دو نقش جداگانه بعهده آنها واگذار شده است . ازدواج هنگامى لذت بخش است که زن و مرد در نقش طبیعى خود ظاهر شوند .
علت دیگر که براى لزوم نفقه فرزندان بر مرد در کار است اینست که مسؤولیت و رنج و زحمات طاقت فرساى تولید نسل از لحاظ طبیعت بعهده زن گذاشته شده است , آنچه در این کار از نظر طبیعى بعهده زن گذاشته شده است , آنچه در این کار از نظر طبیعى بعهده مرد است یک عمل لذت بخش آنى بیش نیست , این زن است که باید این بیمارى ماهانه را ( در غیر ایام کودکى و پیرى ) تحمل کند , سنگینى دوره باردارى و بیمارى مخصوص این دوره را بعهده بگیرد , سختى زایمان و عوارض آن را تحمل نماید , کودک را شیر بدهد و پرستارى کند .
اینها همه از نیروى بدنى و عضلانى زن میکاهد , توانائى او را در کار و کسب کاهش مى دهد . اینهاست که اگر بنا بشود قانون , زن و مرد را از لحاظ تأمین بودجه زندگى در وضع مشابهى قرار دهد و به حمایت زن بر نخیزد , زن وضع رقت بارى پیدا خواهد کرد . و همین ها سبب شده که در جاندارانى که بصورت جفت زندگى میکنند جنس نر همواره به حمایت جنس ماده برخیزد او را در مدت گرفتارى تولید نسل در خوراک و آذوقه کمک کند
بعلاوه زن و مرد از لحاظ نیروى کار و فعالیتهاى خشن تولیدى و اقتصادى مشابه و مساوى آفریده نشده اند . اگر بناى بیگانگى باشد و مرد در مقابل زن قد علم کند و به او بگوید ذره اى از درآمد خودم را خرج تو نمى کنم هرگز زن قادر نیست خود را به پاى مرد برساند .
برای مطالعه بیشتر مراجعه کنید به:
نظام حقوق زن در اسلام. شهید مرتضی مطهری. ج 1 ص 295

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()