پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


توجهلطفا توجه فرمایید

محتوایات این صفحه برای افراد زیر 18 سال نامناسب است.

آیا در حرمت استمنا حتما تحریک به وسیله دست ملاک است؟ اگر شخص کارى کند که از راه نگاه و یا وسایل دیگر از او منى خارج شود، آیا استمنا محسوب مى‏شود؟

1 پاسخ 1

همه مراجع: اگر به قصد بیرون آمدن منى آن کار را انجام دهد، استمنا محسوب مى‏شود؛ هر چند با وسیله‏اى انجام نگیرد( تبریزى، استفتاءات، س 211؛ دفتر: همه مراجع.).
به عنوان مثال:
اگر با نگاه به تصویر مبتذل و مهیج و یا خیال شهوانى کارى کند که از او منى خارج شود استمنا صدق مى‏کند و حرام است.

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()