پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


در مورد شرایط آمادگی ازدواج در دختر و پسر راهنماییم کنید؟

1 پاسخ 1

دانشجوی گرامی ؛ صاحب نظران ،روانشناسان و متخصصان خانواده شرایط ،ملاک ها و و یژگی هایی را برای ازدواج موفق دختر و پسر توصیه می کنند که به دو دسته تقسیم می گردند .

الف)شرایط و ویژگی های فردی
اولین مسائل مطرح در ازدواج ،زمان ، سن مناسب و میزان رشد فرد برای ازدواج است .در این رابطه 3 شرط اساسی را به اختصار می توان نام برد:
1-بلوغ جسمانی ،اجتماعی،عاطفی ،اخلاقی ،اقتصادی ،ذهنی و فرهنگی دختر و پسر که شرح آن به قرار زیر است .
بلوغ جسمی و جنسی: شکی نیست که ظهور بلوغ جسمی و جنسی در افرادی که قصد تشکیل زندگی مشترک را دارند ،بسیار مهم است ؛زیرا در آنها توانایی فعالیت های جنسی را به وجود می آورد که سرآغازی برای زندگی بزرگسالی محسوب می گردد.
هنجار بلوغ جنسی برای اکثر دختران میان 9 تا 14 سالگی است ،در صورتی که برای اکثر پسران میان 11 تا 15 سالگی است .
بلوغ اجتماعی :برخی از خصوصیات مهم یک جوان که از نظر اجتماعی رشد یافته محسوب گردد ،عبارتند از:1. خودکفا و مستقل باشد و توانایی هدایت اعمالش را داشته باشد .2.مسئولیت پذیر باشد و از زیر بار مسئولیت شانه خالی نکند.3.میانه رو و معتدل باشد .4.آینده نگر ،امیدوار و خوش بین بوده و هرگز در برابر ناملایمات و شکست ها روحیه خود را نبازد . 5.هدف های دراز مدت و جهت دار دارد و ... .

بلوغ عاطفی :فردی که می خواهد ازدواج کند باید به این فهم و درک برسد که عواطف کودکانه و حساسیت های بیجا را از خود دور کرده و زبان عاطفی معقولی را انتخاب کند . همچنین باید بیاموزد که در مقابل مسایل مختلف، واکنش یا عکس العملی معقول را جانشین واکنش های هیجانی کند.
بلوغ اخلاقی :در دوران بلوغ رشد اخلاقی ،مواضع رفتاری نوجوان (جوان) تا حد زیادی صادقانه و دور از ریا و تظاهر است که بیداری فطرت و وجدان به همراه بیداری مذهبی در این زمینه نقش اساسی دارد.رفتارش در اجتماع بر خلاف آنچه در خانواده می بینیم کنترل شده و با وقار است .سعی دارد قول و قرارش منظم و پیوسته باشد .قید و شرط و قواعد منطقی بزرگتران را می پذیرد و عمل می کند .
بلوغ اقتصادی : در این مرحله جوان یا نوجوان سعی دارد شغلی مناسب با علاقه و استعداد خود انتخاب کند تا بتواند مخارج آینده زندگی مشترک و مستقل خود را تأمین کند .
بلوغ ذهنی : جوان در این شرایط باید مستدل باشد .سخنانش از روی دلیل و برهان باشد و برای ابراز عقاید خود دلیل آورد.
بلوغ فرهنگی :در دوران بلوغ ،جوان تشنه معلومات و اطلاعات است ، می خواهد از همه امور و مسائل سر در آورد و به فلسفه روشن و دقیق زندگی دست یابد .بهعنوان مثال ادبی سخن بگوید و یا در دانش های گوناگون تبحّر یابد ،تا مورد لطف و ستایش دوستان و اطرافیان قرار گیرد.

2-داشتن هدف و انگیزه برای ازدواج از سوی دختر و پسر . مهمترین نکته در بحث انگیزه ازدواج این است که نباید فرد بخاطر تحمیل دیگران و یا عوامل خود تحمیلی نظیر لجبازی ،رسیدن به دارایی و موقعیت اجتماعی و ... ازدواج نماید.
3- داشتن اطلاعات لازم در مورد انتظارات ،تکالیف و وظایف در زندگی زناشویی .

ب)معیارها و ملاک های ازدواج
یکی از شرایط آمادگی ازدواج ،آشنایی دختر و پسر با ملاک ها و معیارهای مؤثر در انتخاب همسر مناسب می باشد.هر اندازه دختر و پسر از نظر ویژگی های گوناگون نزدیکتر باشند ،ترکیب آن دو در زندگی زناشویی استوارت رو عمیق تر خواهد بود .این مجموعه ویژگی ها در منابع اسلامی با عنوان ((اصل کفویت و همانندی)) عنوان شده است که در ابعاد گوناگون چون : ایمان و دینداری ،اخلاق نیک ،اصالت خانوادگی ،عقل و هوش ،جمال و زیبایی ،تناسب سنی ،شغل زوجین ،سلامت از اعتیاد ،دوشیزه بودن و ... از آنها یاد شده است .

معرفی کتب برای مطالعه بیشتر
1- جوانان و انتخاب، همسرعلی اکبر مظاهری، انتشارات پارسایان. 2- روان شناسی ازدواج، عبدالمجید رشیدپور. 3- ازدواج مکتب انسان سازی، جلد اول، دکتر پاک نژاد. 4-انخاب همسر، ابراهیم امینی. 5- این گونه ازدواج کنیم، سید ابراهیم علوی. 6-جوان و تشکیل خانواده، استادان طرح جامع آموزش خانواده انتشارات انجمن اولیاء و مربیان. 7- ازدواج در اسلام، سید مصطفی کاشفی. 8- مراحل ازدواج در اسلام، مجید رشیدپور 9- مشاوره ازدواج شکوه، نوابی نژاد، انتشارات انجمن اولیاء و مربیان.

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(شرایط ازدواج برای پسر) (شرایط آمادگی ازدواج) (شرایط و امادگی های انتخاب همسر)