پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


حقیر برای تبلیغ در مجامع عمومی خصوصا دانشگاه و دانشجو سرکار دارم لذا برای توجیه به حق نسبت به اینکه نیاز انقلاب و جامعه اسلامی به چگونه رئیس جمهوری است و آیا مردم ایران زمین خصوصا مسلمین و مؤمنین حق انتخاب یک رئیس جمهور شایسته و هم شأن خود را دارند مبنی بر اینکه رئیس جمهور ایران اگر خود متقی و آراسته به اخلاق اسلامی و انسانی در پایبندی به اصل یک نظام ارزشی (توحیدی) نباشد، چگونه می تواند ادعای( و للمتقین اماما) داشته باشد و یا لااقل به حد شاگردی این افراد رسیده باشد تا در صلاحیت اخلاقی و شخصیتی یعنی قرآن کتاب زندگیش باشد نه افکار و نظرات مخالفین باشد آن و در جهت مخالفین بوده ودر به چالش کشیدن انقلاب آگاهانه یا ناآگاهانه مؤثر گردد لذا وقتی افراد تأیید شده از نظر اسلام نقد می شوند؟ جواب تأییدیه شورای نگهبان مطرح می شود، چه کنیم؟

1 پاسخ 1

ضمن ارزوی موفقیت برای شما ، در پاسخ سوال فوق گفتنی است ؛ شورای نگهبان براساس شرایطی که در قانون اساسی آمده است و با توجه به سوابق و عملکرد افراد ,صلاحیت آنها را برای نامزدی ریاست جمهوری تایید می نماید و تایید این افراد به این معناست که این افراد از نظر شورای نگهبان ,که مسئولیت نظارت بر انتخابات در کشور را برعهده دارد, واجد شرایط شناخته شده اند و از حداقل شرایط احراز این مسئولیت برخوردار هستند طبیعی است که در مورد این افراد و عملکرد آنان ممکن است انتقادهایی وجود داشته باشد ولی این انتقادها بگونه ای نیست که اصل صلاحیت این افراد را خدشه دار نماید از این رو شورای نگهبان این افراد را دارای صلاحیت و واجد شرایط برشمرده است اما مساله ای که باید مورد دقت و توجه قرار بگیرد این است که افراد انتخاب شده از سوی شورای نگهبان دارای حداقل صلاحیت تشخیص داده شده اند و باید از میان آنان کسی را برگزید که نسبت به سایرین اصلح باشد و این گونه نیست که این افراد با هم تفاوتی نداشته باشند به عنوان نمونه اگر لیست دانش آموزانی که در امتحانات قبول شده اند از سوی استاد معرفی شود این به معنای تساوی افراد در نمرات و میزان موفقیت آنان نبوده و تنها بیانگر اسامی افرادی است که حائز قبولی شده اند و قطعا در میان این افراد کسانی هستند که نمرات بهتری نسبت به سایر افراد دارند اما به هر حال کسانی که در این لیست قرار دارند جزء پذیرفته شدگان هستند و اگر انتقادی به عملکرد تحصیلی آنها باشد در همین حد است ودر حدی نیست که آنها را از این لیست خارج کند, تاییدیه شورای نگهبان نیز همانند این لیست بیانگر واجدین شرایط است و این افراد حتماً حائز حداقل ها هستند و عملکرد آنها در این حد قابل قبول و پذیرش است و اگر نقدی به عملکرد این افراد وارد باشد در این محدوده است و اصل صلاحیت آنها را زیر سوال نمی برد .

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده