پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


لطفا بگویید با توجه به اینکه زمین بدون حجت نیست پیامبر(ص) قبل از حضرت محمد(ص) چه کسی بوده و در کجا بوده است؟

1 پاسخ 1

پیش از حضرت محمد صلی الله علیه و آله , خالد بن سنان پیامبر بود و قومش به او ایمان نیاوردند .دختر خالد بن سنان تا زمان پیامبر زنده بود و پیامبر را ملاقات کرد و پیامبر به او احترام زیادی کرد . (1)
این پیامبر در ارضی عدن وطن داشت و فرشته بر او ظاهر می شد و او را از حقایق غیبی آگاه می ساخت . او مردم را به دین عیسی ع دعوت می کرد . (2)
بنابر این این پیامبر در یمن سکونت داشت .
-----------------
1- بحار الانوار ج 14 ص 448 ح ا, 2 و 3 و شرح فصوص , فص خالد بن سنان .
2- ناسخ التواریخ رحلی جلد حضرت عیسی ع ص 294.

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده