پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


شماره تلفن پایگاه بسیج روستای قره بلاغ چنده؟

1 پاسخ 1

زنگ بزن به118 حتما دارن


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده