پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


نمی دانم چرا فکر می کنم گناه می کنم وقتی از شوهرم پولی می گیرم و به او می گویم خرجش کردم در صورتی که آن را برای خودم پس انداز کردم یا وقتی یک لیست بزرگ می نویسم و قیمت آنها را یه کمی بیشتر می نویسم بعد همان پول را از او می گیرم و هر چه اضافه تر گرفتم برای خودم برمی دارم. نظر شما چیست؟ راستی می توانم پولها را برای خود طلا بخرم؟

1 پاسخ 1

اگر شوهرتان پول را که می دهد ملک شما می نماید و کاری ندارد که شما در کجا مصرف می کنید به طوری که اگر بعد بفهمد شما با ان لباس و طلا و مانند ان خریده اید چیزی نمی گوید در این صورت مصرف ان در امور شخصی اشکال ندارد اما اگر پول را فقط برای خرید ما یحتاج منزل داده نمی توانید بدون اجازه پس انداز کنید و یا در امور شخصی صرف کنید و این کار که صورت خرید را بیشتر از انچه هست بگویید دروغ و گناه است و باید از شوهرتان حلالیت طلب کنید

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده