پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


به نظر شما تنها راه ترویج فرهنگ شهادت دفن اجساد شهدا در دانشگاه است؟ من از نظر عقلی تا حدودی با این عمل مشکل دارم. مثلا میشه بجای دفن این عزیزان در دانشگاه یک یادمان از این بزرگوران در دانشگاه ایجاد نمود که همان عملکرد را خواهد داشت. به نظر شما خود شهدا هم تدفین در دانشگاه را می پسندند؟ جدا از هر چیز اگر با عقل سلیم و به دور از هر احساس و تعصبی به این مسائل نگاه کنید، آیا نظر ما تغییر نخواهد کرد؟ لطفا مرا به صورت منطقی قانع کنید.

1 پاسخ 1

پرسشگر گرامی !
نکته مهمی که باید در نظر داشت این است که از دیدگاه قرآن واسلام ،شهدا زنده اند ونباید انان را مانند مرده ها قلمداد کرد.» وَ لا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْواتاً بَلْ أَحْیاءٌ» ( آل‏عمران، 169)هرگز گمان مبر کسانى که در راه خدا کشته شدند، مردگانند! بلکه آنان زنده‏اند.
آری به نظر ما نیز تنها راه ترویج فرهنگ شهادت ، فقط دفن اجساد شهدا در دانشگاه نیست،بلکه باید درتمام زندگی خود فرهنگ شهید وشهادت را سرایت دهیم ،حتی پایان هر واحد درسی دانشگاهیمان را با یاد شهدا پایان ببریم.
وما در دانشگاه اِِِین افتخار را دارِِِیم که نه فقط تمثال شهِِِید بلکه اجساد مبارک شهدا را نِِِیز در دانشگاه داشته باشیم تا چراغ راه ما باشند.
دفن شهدا در دانشگاه دارای آثار مثبت برای دانشجویان وجامعه می باشد.
حجت‌الاسلام علِِِیرضا پناهِِِیان در مراسم تشِِِیِِِیع و خاکسپارِِِی 5 شهِِِید گمنام در دانشگاه صنعتِِِی امِِِیرکبِِِیر در جمع دانشجوِِِیان،با اشاره به این مطلب ،می گویند:
نباِِِید مزار شهدا را قبرستان نامِِِید چرا که شهِِِید مرده نِِِیست و نباِِِید او را با مردگان ِِِیکِِِی دانست و چه خوب است، دانشجوِِِیان که به پاکِِِی روح، مجاهدت علمِِِی و کرامت نِِِیاز دارند از مزار شهدا اثر بگِِِیرند.
مزار شهدا محل برآورده شدن حاجات بسِِِیارِِِی از دانشجوِِِیان وجوان‌هاست، .دانشجوِِِیان، خلاقِِِیت، شجاعت، بِِِی‌تعلقِِِی به دنِِِیا و از بِِِین بردن رذاِِِیل اخلاقِِِی را در پاِِِی مزار شهدا کسب مِِِی‌کنند.
دفن کردن شهدا در قبرستان اشتباهِِِی بود که باِِِید با ساختن جاِِِیگاه وِِِیژه‌اِِِی براِِِی خاکسپارِِِی آن‌ها جبران شود. وِِِی با بِِِیان اِِِین‌که دانشگاه قبرستان نِِِیست، افزود: نباِِِید مزار شهدا را قبرستان نامِِِید چرا که شهِِِید مرده نِِِیست و نباِِِید او را با مردگان ِِِیکِِِی دانست.چه بسا بسِِِیارِِِی از بزرگان علمِِِی که بنا بر وصِِِیتشان در دانشگاه‌ها به خاک سپرده شدند. چه خوب است دانشجوِِِیان که به پاکِِِی روح، مجاهدت علمِِِی، اِِِیثارگرِِِی و کرامت نِِِیاز دارند از مزار شهدا اثر بگِِِیرند. »(سایت تبیان)
رِِِیِِِیس دانشگاه شهِِِید رجاِِِیِِِی در اِِِین باره گفت: هدف ما زنده کردن روحِِِیه‌ِِِی شهادت در دانشجوِِِیان و اساتِِِید است چرا که آن‌چه ما از اسلام به ارث برده‌اِِِیم شهادت‌طلبِِِی، از خدا ترسِِِیدن و از غِِِیر خدا نترسِِِیدن است. مِِِی‌خواهِِِیم سمبلِِِی درست کنِِِیم که هر کس وارد دانشگاه شد به ِِِیاد اِِِیثارگرِِِی شهدا بِِِیفتد ...
صدرنژاد ادامه داد: ما هشت سال دفاع کردِِِیم و با همِِِین روحِِِیه پِِِیروز شدِِِیم، اگرنه که چِِِیزِِِی براِِِی کشور ما باقِِِی نمانده بود. اکنون هم در دانشگاه واجب‌ترِِِین کار همِِِین است که روحِِِیه‌ِِِی اِِِیثارگرِِِی و شهادت را گسترش دهِِِیم تا جامعه به ِِِید واحده‌اِِِی تبدِِِیل شود که دشمن را زود مِِِی‌شناسد و استقامتش در برابر دشمن زِِِیاد شود.
چه اِِِیرادِِِی دارد هرکس وارد اِِِین‌جا مِِِی‌شود به ِِِیاد شهدا و اِِِیثارگرِِِی‌شان بِِِیافتد، تزکِِِیه شود و حس کند که فرهنگ ناب اسلامِِِی در اِِِین‌جا حاکم است».(سایت تبیان)
خلاصه آنکه علاوه بر گرفتن یادمان شهدا وحفظ حرمت آنها در دانشگا ها ودر سطح جامعه،دفن شهدا در آن،نه تنها هیچ گونه مانع شرعی وعقلی ندارد بلکه دارای اثرات وبرکات فراوانی می باشد. .ازنظر عقلی وعاطفی نیز شهدا با دفن در قبرستان زودتر وبیشتر به فراموشی سپرده می شوند تا در دانشگاه؟شهدا در دانشگاه ها همیشه پیش چشمان خواهند بود.ویاد آور عزت ،غیرت ،شهادت ، ایثار واز خود گذشتگی و....باشند .

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده