پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان نساردیره چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان نساردیره 835336 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان نساردیره باید ابتدا 0835336 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در نساردیره زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0835336123456 را وارد نمایید. شهرستان نساردیره از توابع استان کرمانشاه می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(نساردیره)