پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


مساحت قطر چند کیلومتر مربع است؟

1 پاسخ 1

کشور قطر (Qatar) طبق آمار 11437 کیلومتر مربع وسعت دارد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(مساحت قطر) (وسعت قطر) (مساحت کشور قطر) (وسعت کشور قطر) (قطر مربع) (مساحت كشور قطر) (قطر مساحت) (وسعت كشور قطر) () (مساحت کشورقطر) (وسعت کشورها) ( مساحت قطر) (هشتمین ماه قمری) (وسعت + كشور+ قطر)