پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان محمدی سفلی چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان محمدی سفلی 835347 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان محمدی سفلی باید ابتدا 0835347 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در محمدی سفلی زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0835347123456 را وارد نمایید. شهرستان محمدی سفلی از توابع استان کرمانشاه می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده