پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


آیا زن می تواند محل زندگی همسرش (که ممکن است محل زندگی آنها هم نباشد) به عنوان وطن دوم انتخاب کند و یا زن در صورت عدم انتخاب وطن دوم تحت سرپرستی مرد بوده و محل زندگی او را هر چند فعلا در آن جا ساکن نباشند باید به عنوان وطن بپذیرد؟ در صورت شکستن روزه قبل از دانستن حکم به وطن دوم باید کفاره روزه را داد؟

1 پاسخ 1

به نظر مقام معظم رهبری اگر تصمیم بر زندگی در محلی (البته نه بجهت کار )ولو به مدت 8 سال داشته باشید حکم وطن دارد.و زن می تواند برای خود وطن انتخاب نماید و چنانچه تصمیم به زندگی دایم در وطن شوهر داشته باشد و مدتی در آنجا بماند وطن شوهر برای او وطن محسوب می شود.و در مورد سئوال روزه قضا دارد ولی کفاره ندارد.

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(روزه زن مرد وطن دوم)