پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


اگر وسط شستن دست در وضو آب از شیر یا دست دیگران به دستمان بپاشد، وضو باطل است؟ اگر تا ریخت نیت کنیم که داریم دفعه دوم دستمان را می شوییم چه؟( مرجع: آیت الله بهجت)

1 پاسخ 1

پاشیدن آب شیر به دست و صورت هنگام وضو اشکال ندارد ولی اگر بعد از آنکه از شستن دست چپ فارغ شدید و می خواهید مسح سر و پا کنید اگر آب شیر به دست یا جای مسح بپاشد، وضو باطل می شود مگر آنکه رطوبت شیر آن قدر کم باشد که در آب وضو از بین برود و رطوبت دست بر آن غلبه پیدا کند.

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

() (شستن دست در وضو)