پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان قمرالی چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان قمرالی 835346 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان قمرالی باید ابتدا 0835346 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در قمرالی زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0835346123456 را وارد نمایید. شهرستان قمرالی از توابع استان کرمانشاه می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(قمرالی)