پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


دلیل قتل عام یهودیان بنی قریظه به دست حضرت علی(ع) را بگویید با توجه به این که اسلام دین رأفت و مهربانی است.

1 پاسخ 1

پاسخ: توجه داشته باشید که در تاریخ اسلام حوادثی پیش آمده که مساوی با نابودی اسلام است و از کنار این حادثه ها نمی توان به سادگی گذشت. یکی از این حادثه ها جنگ خندق است. دشمن به قصد نابودی کامل اسلام آمده بود . خداوند در حق مسلمانان لطف کرد و این حادثه نتوانست ریشه اسلام را بکند . دشمن با هزاران شمشیر زن به مدینه حمله آورد و نتوانست به داخل مدینه نفوذ کند و تنها راه نفوذ دشمن قلعه بنی قریظه بود و اینها از اول با پیامبر پیمان همکاری بسته بودند و مسلمانان از بابت آنان آسوده خاطر بودند . دشمنان به فکر استفاده از بنی قریظه افتادند و بنی قریظه هم در خلوت به آنان قول همکاری دادند. پیامبر خدا فهمیدند که بنی قریظه پیمان شکنی کرده اند و به روش خاصی جلو این توطئه را گرفت و مانع نفوذ دشمن شد . از سوی خدا دستور داده شد که به بنی قریظه حمله کنید و پیامبر هم مطابق فرمان خدا حمله کرد . بنی قریظه تسلیم نشدند و به جای معذرت خواهی بر طبل جنگ کوبیدند . آنان نتوانستند با نیروهای مسلمان بجنگند و شکست خوردند.
عقل هر عاقلی می فهمد که باید با این قوم چگونه رفتار کرد ، با این مردمی که خواهان ریشه کن شدن اسلام هستند ولی با این حال پیامبر خدا داوری در باره آنان را به خودشان سپرد و آنان سعد بن معاذ را برای داوری انتخاب کردند و سعد هم داوری کرد که همه مردان جنگی کشته شوند . پیامبر هم همین داوری را اجرا کرد . در منابع و مآخذ چنین آمده است .
با این حال برخی از نویسندگان مسلمان در صحت این کشتار تردید کرده اند و آن را به این صورت درست ندانسته اند . برای بررسی کامل این حادثه به کتاب « تاریخ تحلیلی و سیاسی اسلام » نوشته علی اکبر حسنی ص 234 به بعد مراجعه کنید .
دکتر سید جعفر شهیدی هم در کتاب تاریخ تحلیلی خود این داستان را به این صورت که در تاریخ آمده قبول نکرده اند .


برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(کشتن یهودی ها به دست امام علی) (قتل عام بنی قریظه) (بنی قریظه امام خمینی) () (کشتن یهودیان بدست علی) (قتل عام یهودیان) (کشتن یهودیان توسط حضرت علی) (دلیل قتل عام یهودیان بنی قریظه به دست حضرت علی(ع) را بگویید با توجه به این که اسلام دین رأفت و مهربانی است., پرسشکده: سامانه پرسش و پاسخ فارسی ایران، بانک ...) (علی و بنی قریظه)