پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


در مورد اسما متبارکه بفرمایید. آیا نام اهل بیت هم جز این اسما است؟ در مورد جملات «به نام خدا» و «باسمه تعالی» توضیح لازم را بفرمایید.

1 پاسخ 1

اسامی پیامبران و امامان -ع- و نیز اسم حضرت زهرا-ع- بنا بر فتوا و یا احتیاط واجب در حکم اسامی خداوند است و مس آنها بدون وضو جایز نیست . ( توضیح المسائل مراجع ، ج 1 ، ص 226 )
به فتوای حضرت امام -ره- مس ولمس اسمای خداوند یا جزیی از آنها به هر زبان و کیفیتی که نوشته شده باشد بدون وضو جایز نیست ولی به فتوای رهبری و آقایان سیستانی و مکارم و نوری و فاضل لمس بسمه تعالی اشکالی ندارد .
به فتوای مقام معظم رهبری ،مس اسمای خداوند ، چه اسماس ذات مانند الله و چه اسمای صفات مانند علیم و قدیر که مخصوص خداوند است بدون وضو جایز نیست و بنا بر احتیاط مس اسامی پیامبران -ع- و ائمه معصومین -ع-نیز جایز نیست . ( توضیح المسائل مراجع ، ج1 ، ص 220)

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()