پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


حدود بیست سال پیش شخصی از دنیا رفته و تنها دارایی اش یک خانه به ارزش یک میلیون تومان آن زمان و مقدار بیست هزار تومان به طور نقد بوده است یکی از فرزندان ذکور را به عنوان وصی خود انتخاب نموده و در وصیت نامه خود چنین قید کرده است که: نصف مال خود را به زنش داده و مورد استفاده ثلث اموال خود را توسط وصی و با اطلاع و نظارت و دخالت سایر برادران تعیین کرده است. حال بعد از درگذشت زن این شخص و فروش خانه مذکور به مبلغ سی میلیون تومان نصف آن که مبلغ پانزده میلیون تومان است بین وراث تقسیم شده است و از نصف دیگر که سهم خود شخص بوده و ثلث آن مبلغ پنج میلیون تومان در عهده وصی است. حال سؤال این است که بیست سال پیش هنگام وفات این شخص جهت مراسم تشییع و خرج و احسان تا چهلم حدوداً مبلغ یکصد و هفتاد هزار تومان توسط وراث دیگرخرج شده است ثلث مال آن شخص در آن زمان با احتساب بیست هزار تومان نقدی جمعاً یکصد و نود هزار تومان است و در آن زمان نسبت به تسویه مبلغ خرج شده، توسط وصی هیچ اقدامی صورت نگرفته است حال بعد از گذشت بیست سال وصی اظهار می دارد که در طی این بیست سال همه ثلث را در راه پدرم خرج کرده ام و از مبلغ پنج میلیون همان مقدار یکصد و هفتاد هزار تومان خرج شده در بیست سال قبل را می پردازد. لطفاً در این خصوص راهنمایی های لازم و همچنین طریقه تقسیم ثلث مال را توضیح دهید.

1 پاسخ 1

در مورد سوال بهتر است اصل وصیت نامه پدر دیده شود تا بتوان جواب کافی داد ولی بطور مختصر اگر پدر وصیت کرده که تمام ثلث را خرج او کنند ،باید این کار توسط وصی وبا نظارت سایر برادران انجام گیرد وادعای خرج کردن وصی بدون اطلاع و نظارت سایر برادران کافی نیست.و اگر پدر فقط مخارج ترحیم وخرج فاتحه را از ثلث وصیت کرده و نسبت به بقیه آن چیزی نگفته است ،بقیه به همه ورثه می رسد.

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده