پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان حبیب وند چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان حبیب وند 834227 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان حبیب وند باید ابتدا 0834227 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در حبیب وند زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0834227123456 را وارد نمایید. شهرستان حبیب وند از توابع استان کرمانشاه می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(حبیب وند)