پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان چرمله سفلی چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان چرمله سفلی 838452 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان چرمله سفلی باید ابتدا 0838452 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در چرمله سفلی زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0838452123456 را وارد نمایید. شهرستان چرمله سفلی از توابع استان کرمانشاه می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()