پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


توجهلطفا توجه فرمایید

محتوایات این صفحه برای افراد زیر 18 سال نامناسب است.

آیا بوسیدن و بغل کردن و در کل بازی کردن و عشق بازی دو نفر پسری که عاقل و بالغ هستند و شدیدا معتقد به احکام هستند و 100در 100 مطمئن هستند که هیچ گونه هوی وهوسی نیست و اصلا بحث ارضاشدن در کار نیست و مثل دو برادر همدیگر را دوست می دارند و این فقط و فقط ابراز یک عشق کاملا پاک است و باز هم تأکید می کنم، بدون ذره ای هوی وهوس است، از نظر شما مشکل دارد؟

1 پاسخ 1


هر گونه تماس و ارتباط با همجنس در صورتی که محرک و مهیج شهوت باشد و زمینه گناه را برای انسان فراهم کند، شرعا حرام است. لازم است در این زمینه احتیاط لازم صورت بگیرد، زیرا امکان دارد کم کم این روابط به همجنس گرایی منتهی شود و مشکل ساز شود


برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(همجنس گرایی) (همجنس بازی) (ایا بوسیدن)