پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


گاهی اوقات در نمازخانه ادارات نماز جماعت به امامت افراد غیر روحانی برگزار می شود که احراز صلاحیت امام به سرعت امکان پذیر نیست. آیا به صرف اینکه تعدادی برای اقامه نماز جماعت به فرد مذکور اقتدا می کنند برای شرکت در جماعت آنان کفایت می کند؟

1 پاسخ 1

در جایی که روحانی دارای شرایط در دسترس است, اقتدا به غیرروحانی سزاوار نیست. (استفتاء از دفتر آیت الله بهجت)
از مجموع فتاوای فقیهان این نکته استفاده می شود، اقتدا به غیرروحانی , نماز را باطل نمی کند ولی با وجود روحانی جامع شرایط، ادب و اخلاق و رعایت بعض مصالح اقتضا می کند که به غیر روحانی اقتدا نشود.
گفتنی است که شخصی می تواند پیشنماز شود که :
1- قرائتش صحیح باشد.
2- احکام مربوط به نماز را بداند (مانند وضو و غسل ).
3- عادل باشد (ظاهر الصلاح باشد و از او گناه کبیره ای مشاهده نشود و اصرار بر گناهان صغیره هم نکند).
بنابراین در فرض سؤال اگر دسترسی به روحانی ندارید و فردی که به او اقتدا می کنید دارای شرایط باشد اقتدا اشکال ندارد و ملاک آن است که مأمومین او را واجد شرایط از جمله عدالت بدانند اگرچه خودش خود را عادل نمی داند.
همچنین اگر از اقتداء افراد متدین اطمینان به عدالت امام جماعت پیدا شود اقتدا صحیح است.V}استفتائات جدید آیت الله تبریزی، ص 119، س 564{V

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(احکام امام جماعت غیر روحانی)