پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


برای شروع زندگی منزلی اجاره کرده ام تا بعد از مراسم عروسی با همسرم به آنجا برویم، بعضی از وسایل مثل اسباب اتاق خودم در خانه پدری رو مایلم به خونه خودم ببرم یا وسایل دیگری مثل فرش و بخاری و ... هست که مادرم می گویند اینها رو هم ببر به خونه ات؛ اما نمی دانم کار درستی است یا نه، چون پدرم فوت شده اند و بنده دو خواهر دارم می ترسم یک موقع خواهرانم ته دلشان راضی نباشد و من بخشی از ارث پدریشان را برده باشم( یک خواهر از من بزرگتر است و ازدواج کرده و دیگری دانشجوست) البته وضع ما بد نیست اما به هر حال احتیاط می کنم؛ ضمن اینکه در امور مذهبی معمولاً با وسواس و حساسیت عمل می کنم و این شاید به همان علت است. ضمناً از خواهرانم هم درباره تک تک وسایل دوست ندارم بپرسم آیا راضی هستید یا نه، نمی دانم شاید به خاطر غرور یا به خاطر اینکه فکر نکنند من در این امور حساسیت بیجا دارم، راه صحیح کدام است؟

1 پاسخ 1

این اموال دو حالت دارد:
1-وسایلی که ملک شخصی شماست که یا با درآمد خودتان تهیه نموده اید یا به شما هدیه شده از طرف پدرومادر ویا سایر افراد این وسایل مال شماست وبرای بردن آنها نیاز به اجازه از هیچ کسی ندارید
2- وسایلی که مال پدرتان بوده یا به عبارتی پدر برای استفاده منزل خریده حال که پدرتان فوت کرده این وسایل حکم ماترک میت را دارد که پس از محاسبه خمس وسایر دیونی که ممکن است میت داشته باشد می بایست طبق دستور شرع بین وراث تقسیم شودوتا قبل از تقسیم هیچ ِیک از ورثه حق ندارد بدون رضایت دیگر ورثه در اموال مِیت تصرف نماید یعنی تصرف او حکم غصب را دارد

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده