پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


توجهلطفا توجه فرمایید

محتوایات این صفحه برای افراد زیر 18 سال نامناسب است.

آیه شریفه برای صیغه موقت چیست و آیا می تواند خود شخص آن را جاری کند؟

1 پاسخ 1


آیه ازدواج موقت آیه 24 از سوره نساء می باشد
اگر خواندن صیغه عقد را می دانید و شرایط آن را رعایت می کنید خودتان نیز می توانید عقد را جاری کنید. البته کسی که صیغه عقد می خواند باید کلمات را صحیح بخواند و معنای کلمات را بداند و قصد انشاء داشته باشد V}(توضیح المسائل مراجع، ج 2، م 2369 و 2376 و م 2370){V
T}کیفیت صیغه عقد موقت به شرح ذیل است:{T
پس از تعیین مهر و مدت عقد، نخست زن بگوید: «H}زَوَّجْتُکَ نَفْسى‏ فِى الْمُدَّهِ الْمَعْلومَهِ عَلَى الْمَهْرِ الْمَعْلُومِ{H» و پس از آن بدون فاصله (طولانى) مرد بگوید: «H}قَبِلْتُ التَّزْویجَ{H»؛V}توضیح‏المسائل مراجع، م 2368 و دفتر آیت‏الله خامنه‏اى.{V
ولی در مورد اجازه پدر نظرات مراجع مختلف است. در این مورد به سوال و پاسخ زیر توجه نمایید.
آیا در ازدواج با دختر باکره, اجازه پدر یا جد پدری واجب است و اگر بدون اجازه عقد بخوانند, عقدشان باطل است.؟
T}آیات عظام امام خمینى و آیت الله سیستانى و آیت الله نوری و أیت الله تبریزى: {Tآری, باید با اجازه پدر یا جد پدرى دختر باشد و بدون اجازه او عقد باطل است.V}آیت‏الله سیستانى، منهاج الصالحین، ج 2، النکاح، م 70؛ امام، استفتاءات، ج 3، اولیاء العقد، س4 و 27؛ دفتر: آیت الله نوری. آیت الله تبریزی, استفتائات ص 1547 و 1512 و 1556.{V
T}آیات عظام خامنه‏اى، صافى, مکارم و وحید:{T بنابر احتیاط واجب، باید با اجازه او باشد و اگر بدون اجازه عقد بخوانند بنابر احتیاط واجب عقد باطل است.V}آیت‏الله خامنه‏اى، استفتاء، س 798 ؛ آیت‏الله فاضل، جامع‏المسائل، ج 1، س 1438؛ آیت‏الله مکارم، تعلیقات على العروه، اولیاء العقد، م 2، آیت‏الله وحید، منهاج الصالحین، ج 3، م 1237؛ دفتر آیت‏الله صافى.{V
T}آیات عظام بهجت و فاضل لنکرانی: از نظر تکلیفی احتیاط واجب آن است که با اجازه پدر یا جد پدری باشد, ولی اگر بدون اجازه عقد بخوانند, عقد باطل نیست. آیت‏الله بهجت، توضیح‏المسائل، م 1891؛ آیت‏الله فاضل، جامع‏المسائل، ج 1، س 1438.

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(آیه صیغه) (آیه صیغه موقت) (آیه صیغه موقت چیست؟) (آيه صيغه) (سوره صیغه موقت) (صیغه موقت) (ايه صيغه) (ایه صیغه موقت) (سوره صیغه محرمیت) (آیه صیغه ) (ایه صیغه ) (سوره صيغه) (آیه صیغه محرمیت) (آیه+صیغه) (ایه سیغه) (ایات صیغه) () (صیغه محرمیت) (آیه سیغه) (ايه براي صيغه محرميت) (ایه برای صیغه) (عبارت صیغه موقت) (ایه سیقه) (آیات صیغه) (آیه+صیغه+موقت) (ایه صیغه چیست) (آيه صيغه موقت) (آيه صيغه محرميت) (ایه ی صیغه) (آیه ی صیغه) (آیه جهت صیغه) (اییه صیغه) (آیه صیغه چیست؟) (ایه+صیغه) (آیه صیغه چیست) (سوره محرمیت) (ایه محرمیت) (صیغه چیست) (کیفیت صیغه موقت) (آیه صیغه موقت ) (آیه برای صیغه) (سوره سیغه) (خطبه صیغه) (خطبه صیغه موقت) (ایات صیغه موقت) (ایه صیقه) (آيه صيغه چيست؟) ( آیه برای صیغه) (صیغه) (آیه محرمیت) (صیغه محرمیت چیست) (ايه براي صيغه) ("آيه صيغه") (خواندن سوره صیغه) (سوره خواندن صیغه) (متن صیغه) (دعای صیغه) (آيه براي خواندن صيغه کردن) (صیغه محرمیت چیست؟) (آیه شریفه صیغه موقت) (ایه وسوره صیغه ازدواج موقت کدام است؟) (متن صیغه محرمیت) (سوره محرميت) (صیغه ی محرمیت) (آیه ی صیغه ی موقت) (کلمات صیغه محرمیت) (آیه در مورد کشتن کافران) (متن صیغه موقت) (صیغه چیست؟) (آيه محرميت) (سوره صیغه موقت چیست) (متن صيغه موقت) (�����ی� �ی��) (متن صیغه چیست) (جمله صیغه موقت) (کیفیت صیغه) (خطبه صيغه موقت) (خطبه صیغه محرمیت)