پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


کدامیک از ترجمه و توضیحات زیر از نهج البلاغه کاملتر و صحیحتر بوده و تأیید می فرمایید؟ 1- فیض الاسلام 2- دشتی 3- صبحی صالح 4- علی شیروانی 5- آیتی

1 پاسخ 1

ترجمه فیض الاسلام یکی از بهترین ترجمه های تفسیری نهج البلاغه است که در سال 1365 هـ .ق به زبان فارسی نگارش یافت و بسیار نزد پارسی گویان مورد اقبال واقع گردید دقت در ترجمه و بیان برخی حوادث و شرح برخی از اعلام و توضیح عبارت به اجمال از ویژگیهایی خوب آن است ولی با نثر جدید نیست وایکاش به ویراستاری ونگارش جدید در اختیار عموم قرار گیرد. 4- ترجمه محمد دشتی؛ این ترجمه با قلمی روان نوشته شده وترجمه خوبی است هر چند در پاره ای موارد مقید به الفاظ نیست وتا حدودی تر جمه آزاد است مثلا در ترجمه تلک شقشقه هدرت ثم قرت در خطبه شقشقیه این گونه آمده که آتشی بود از دل زبانه کشید وسپس فرو نشست در حالی که فیض الاسلام این عبارت را به صورت دقیق منتها با قدری توضیح داخل پرانتز ترجمه کرده است . صبحی صالح تنها به ترجمه عربی به عربی برخی از مفردات مشکل نهج البلاغه پرداخته , در مورد ترجمه آقای آیتی وشیروانی اطلاع دقیقی نداریم ولی دو ترجمه فوق یعنی تر جمه فیض الاسلام وترجمه آقای دشتی معروف تر و از مقبولیت بیشتری نزد اهل فن برخوردار است .

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده