پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان مرودشت چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان مرودشت 728 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان مرودشت باید ابتدا 0728 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در مرودشت زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0728123456 را وارد نمایید. شهرستان مرودشت از توابع استان فارس می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پیش شماره مرودشت) (پیش شماره شهرستان مرودشت) (پیش شماره 0728) (پیش شماره 728) (شماره دختر شهرستان مرودشت) ()