پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


در مواردی که کسی سی دی یا یک نرم افزار یا کتابی به صورت غیرقانونی کپی کرده از آن کپی( که دیگری مرتکب آن شده) ما می توانیم استفاده کنیم چون به هر حال کاری هست که انجام شده و کتاب بی استفاده می ماند؟

1 پاسخ 1

رایت آن در حد استفاده شخصی اشکال ندارد آنچه که اشکال دارد تکثیر نرم افزار است

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده