پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


فتوکپی( تکثیر1نسخه) از کتابی برای استفاده علمی که روی آن نوشته حق چاپ و نشر محفوظ، چه حکمی دارد؟

1 پاسخ 1

توجه : کپی کردن قسمتی از کتاب یا نرم افزار به اتفاق همه مراجع اشکال ندارد. چنان که از کلمه تکثیر استفاده مى‏شود این حکم مربوط به کسى است که بخواهد تعداد زیادى از آن کتاب را براى فروش و نفع شخصى چاپ و منتشر کند اما کپى یک نسخه یا دو نسخه براى استفاده علمى و تحقیقى اشکال ندارد.
در زمینه کپی رایت خواه در مورد کتاب باشد یا نرم افزار و مانند آن میان مراجع تقلید اختلاف نظر است لذا جهت آگاهی از فتاوای آنان توجه به پرسش های ذیل مفید است
آیا در حکم تکثیر نرم افزار تفاوتى بین تولید داخل و خارج وجود دارد؟
T}آیات عظام امام، تبریزى، سیستانى، صافى و وحید:{T تفاوتى بین تولید داخل و خارج در حکم نمى کند.V}امام، تحریرالوسیله، ج 2، فروع متفرقه، الثالث، آیت‏الله تبریزى، صراط النجاه، ج 5، س 706؛ آیت‏الله سیستانى، Sistani.org، حق چاپ، ش 1؛ دفتر آیت‏الله صافى.{V T}آیت‏الله خامنه‏اى:{T اگر تولید داخل باشد، بنابر احتیاط واجب اجازه تولید کننده شرط است و اگر تولید خارج باشد، تابع قرارداد است.V}آیت‏الله خامنه‏اى ، اجوبه الاستفتاءات، س 1343.{V T}آیت‏الله مکارم:{T تفاوتى بین تولید داخل و خارج نمى کند؛ مگر آنکه تولید آمریکا یا اسرائیل باشد.V}دفتر آیت‏الله مکارم.{V T}آیت‏الله وحید:{T تفاوتى بین تولید داخل و خارج در حکم نمى کند.V}دفتر آیت‏الله وحید.{V

اگر از راه کپى یا تکثیر نرم افزار، خسارتى به تولید کننده وارد آید، آیا موجب ضمان است؟

T}آیات عظام امام، تبریزى و سیستانى:{T خیر، ضمان نمى‏آورد.V}امام، تحریرالوسیله، ج 2، فروع متفرقه، الثالث، آیت‏الله تبریزى، صراط النجاه، ج 5، س 706؛ آیت‏الله سیستانى، Sistani.org ، حق چاپ، ش 1.{V T}آیات عظام بهجت، خامنه‏اى، فاضل، مکارم و نورى:{T آرى، باید خسارت جبران شود.V}دفتر آیت‏الله مکارم، آیت‏الله فاضل، آیت‏الله خامنه‏اى و آیت‏الله بهجت.{V T}آیت‏الله وحید:{T بنابر احتیاط واجب، ضمان مى آورد؛ ولى باید توجه داشت که سود نبردن، خسارت و ضرر شمرده نمى شود.V}دفتر آیت‏الله وحید.{V T}آیت‏الله صافى:{T اگر خسارتى وارد آید، ضمان مى آورد؛ ولى باید توجه داشت که سود نبردن، خسارت و ضرر شمرده نمى شود.V}دفتر آیت‏الله صافى.{V

تکثیر نرم افزار بدون اجازه تولید کننده - در صورتى که از نظر قانون ممنوع باشد - چه حکمى دارد؟

T}همه مراجع:{T اگر در این زمینه قانونى باشد، باید رعایت شود.V}دفتر همه مراجع.{V

آیا اصولاً تولید نرم افزار حقى براى تولید کنندگان ایجاد مى کند؟

T}آیات عظام امام، تبریزى، سیستانى و صافى:{T خیر، حقى براى آنان ایجاد نمى‏کند.V}امام، تحریرالوسیله، ج 2، فروع متفرقه، الثالث، آیت‏الله تبریزى، صراط النجاه، ج 5، س 706؛ آیت‏الله سیستانى، Sistani.org، حق چاپ، ش 1؛ دفتر آیت‏الله صافى.{V T}آیات عظام بهجت، خامنه‏اى و وحید:{T بنابر احتیاط واجب، براى آنان حق ایجاد مى‏کند.V}آیت‏الله خامنه‏اى، اجوبه الاستفتاءات، س 1341 و 1342، دفتر آیت‏الله وحید و آیت‏الله بهجت.{V T}آیات عظام مکارم، فاضل و نورى:{T آرى، از حقوق عقلایى به شمار مى آید و براى آنان حق ایجاد مى کند.V}آیت‏الله مکارم، استفتاءات، ج 1، س 1697 و 1624؛ آیت‏الله فاضل، جامع المسائل، ج 1، س 1419؛ آیت‏الله نورى، استفتاءات، ج 1، س 504 و 510.{V

کپى و تکثیر نرم افزار بدون اجازه تولید کننده، چه حکمى دارد؟

T}آیات عظام امام، تبریزى، سیستانى و صافى:{T اشکال ندارد.V}امام، تحریرالوسیله، ج 2، فروع متفرقه، الثالث و ج 2، خیار الشرط، م 2؛ آیت‏الله تبریزى، صراط النجاه، ج 5، س 706 و التعلیقه على منهاج الصالحین و دفتر آیت‏الله صافى و آیت‏الله سیستانى.{V T}آیات عظام بهجت، خامنه‏اى و وحید:{T بنابر احتیاط واجب بدون اجازه و رضایت تولید کننده اصلى، جایز نیست.V}خامنه اى، اجوبه الاستفتاءات، س 1341 و 1342، دفتر آیت‏الله وحید و آیت‏الله بهجت.{V T}آیات عظام فاضل، مکارم و نورى:{T این کار بدون اجازه و رضایت تولید کننده اصلى، جایز نیست.V}آیت‏الله مکارم، استفتاءات، ج 1، س 1697 و 1624؛ آیت‏الله فاضل، جامع المسائل، ج 1، س 1419، آیت‏الله نورى، استفتاءات، ج 1، س 501 و 504.{V

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()