پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


آیا حضرت علی(ع ) دختر محبوب خویش خواهر امام حسن و حسین(ع ) را به نکاح عمر بن الخطاب در می آورند؟ آیا صحیح است؟ از شما می خواهم لطفا راهنماییم کند.

1 پاسخ 1


1. مشخص نیست که امیرمومنان (ع) دختر ی به نام ام کلثوم از فاطمه زهراء (ع) داشته باشد؛ بعضی از محققان مدعی اند که امیرمومنان از حضرت زهرا(ع) دختری به نام زینب با کنیه ام کلثوم داشت .(1)
2. شیخ مفید (متوفی 413ق.) در رساله ای خاص ، به تحقیق این موضوع پرداخته است و چنین ازدواجی را انکار می کند. او می گوید: ازدواج این دو را زبیر بن بکار نقل کرده است در حالی که سخن و روایت او به دلیل دشمنی اش با امیرمومنان (ع) مورد اعتماد نیست . (2)
3. ام کلثومی که با عمر ازدواج کرده او ربیبه(نادختری ) امام می باشد . اودختر اسما بنت عمیس بود که پس از فوت همسر اسماء ، و ازدواج او با امیرمومنان(ع) ، همراه مادرش به خانه امام آمد و در آنجا بزرگ شد .(3)
4 .برخی با اذعان به این ازدواج ، تهدید و زور خلیفه را عامل این ازدواج می شمارند (4) لازم به ذکر است که چنین پیوندهایی را ، در فرض انجام، همچون برخی از نامگذاری ها ، در صدر اسلام عادی می بایست شمرد . زیرا برخی انگیزه های ازدواج بر محور ثزوت ، قدرت، وضع ظاهری آن زن و یا به خاطر دفع شر است .


برای آگاهی بیشتر ر.ک: جزوه «تزویج ام کلثوم من عمر»، سید علی حسینی میلانی؛ حسنى،على‏اکبر، تاریخ تحلیلى و سیاسى اسلام، ج 2، ص 57 – 60.

پی نوشت:
1.باقر شریف قرشی ، حیات فاطمه الزهرا(ع)، ص 219.
2.سبحانی، راهنمای حقیقت، ص 613.
3.ابوالفرج اصفهانی، الاغانی، ج16،ص 103.
4. ر.ک: کلینی، فروع کافى، ج 5، ص 346.
برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(خواهر امام علی)