پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


شیخ حر عاملی در کتاب( وسایل الشیعه الی تحصیل مسایل الشریعه) از قول حضرت علی(ع ) می نویسد: ( قر انکح رسول الله صلی الله علیه و آله و صلی علی علیه السلام و راءهم) یعنی رسول خدا(ص) با ایشان (خلفاء) مناکحت نمودند. (دختر ابوبکر و عمر را بزنی گرفت و دخترش را به عثمان داد) و حضرت علی(ع ) پشت سر آنها نماز می خواند. آیا صحیح است؟ از شما می خواهم لطفا راهنماییم کند.

1 پاسخ 1

اصل روایت که در وسایل از اما صادق علیه السلام نقل شده این است که راوی می گوید من از امام در مورد ازدواج با مخالفین { اهل سنت } ونماز خواندن پشت سر آنان پرسیدم حضرت فرمود این امر مشکلی است{یعنی ترک ازدواج ونماز نخواندن با اهل سنت } همانا رسول خدا با انان رابطه ازدواج برقرار نمود و علی علیه السلام پشت سر انان نماز خواند , این روایت در مقام بیان این مطلب است که عسر وحرج مانع از اجرای احکام واقعی است به همین جهت نمازخواندن با اهل سنت ونکاح با آنان جایز است فتوای مشهور فقها هم همین است که نماز خواندن با آنان به جهت حفظ وجدت میان مسلمانان جایز بلکه مستحب است ازدواج با انان نیز جایز است هر چند دختر دادن به آنان مکروه است .
باید دانست که [به جهت حفظ اتحاد وانسجام مسلمانان روش حضرت على(ع) در برخورد با خلفا، عمل به ظاهر و مدارا با آنان بوده است. از این رو گاهى در نماز آنان شرکت مى‏کردند و هم در امور مهم آن حضرت طرف مشورت آنان قرار مى‏گرفتند و هم آن که وصلت‏هاى نزدیک خانوادگى داشتند. اسماء همسر ابوبکر از نزدیک‏ترین افراد به اهل بیت(ع) بود. به عبارت واضح‏تر عمل حضرت على(ع) یا خلفا، همانند عمل پیامبر(ص) با آنان در زمان حیاتشان بوده است. پیامبر اکرم(ص) از عمر و ابوبکر دختر گرفتند و به عثمان نیز دختر دادند. این قضایا، هیچ تضادى با متفاوت بودن نقطه نظرات فکرى و اعتقادى ندارد. البته در این نوع رفتار، درس‏هاى بسیار مهمى براى مسلمانان در جهت وحدت و همبستگى - در بین اختلاف نظرهاى اساسى - وجود دارد. سکوت معنادار على(ع) پس از غصب خلافت و دست نبردن به شمشیر علل بسیارى دارد که به برخى از آنها اشاره مى‏شود. الف) شرایط سیاسى و اجتماعى امت اسلام پس از رحلت پیامبر(ص): وقتى رهبر یک حرکت عظیم تاریخى که بنیانهاى جامعه آنروز را زیرو رو کرده و اندیشه و نظامى نوین برقرار نموده از میان مردم مى‏رود بهترین شرایط براى حرکت ارتجاعى و ضد تکاملى فراهم مى‏آید حال اگر در داخل امت و در بین سران آن نیز درگیرى بوجود آید روشن است که امور آن جامعه و امت هیچ گاه به سامان نخواهد رسید و چه بسا نتایج همه حرکتهاى قبلى نیز از دست برود. در صدر اسلام نیز دقیقا همین شرایط پیش آمد دشمنان خارجى حرکت عظیم اسلام همانند روم و ایران آن زمان از یکسو منافقان و عناصر ارتجاعى داخلى از سویى دیگر منتظر فراهم آمدن شرایطى بودند تا نهال نورسته اسلام را از بیخ برکنند. اگر فرضا على(ع) براى احقاق حق دست به شمشیر مى‏برد مسلما جنگ دامنه‏دارى درگیر مى‏شد که پایان آن چیزى جز از بین رفتن زحمات پیامبر(ص) نبود. ب ) اقدام براى یک حرکت اجتماعى آن هم به صورت نظامى نیازمند شرایط مختلف و آمادگیهاى مختلف است و به دلایل مختلفى این زمینه پس از ارتحال پیامبر(ص) وجود نداشت. على(ع) (بنابر نقل تاریخ) بارها بزرگان اصحاب را براى ایجاد حرکتى بر علیه وقایع پیش آمده فراخواند ولى جز معدودى انگشت شمار به دعوت آن حضرت پاسخ ندادند. از سوى دیگر شرایط محیط و افکار عمومى نیز آمادگى قبولى نبردى داخلى در بین اصحاب پیامبر(ص) را نداشت زیرا همگان انتظار داشتند که اصحاب بزرگ پیامبر(ص) پس از آن حضرت همانند او عمل نمایند و محور وحدت جامعه باشند نه اینکه به نزاع و درگیرى در بین خود اقدام نمایند. خلاصه سخن آنکه على(ع) براى حفظ اساس اسلام و حراست از نهال نورسته آن از احقاق حق خلافت خویش خوددارى نمود تا ریشه‏هاى اسلام در پرتو تعالیم پیامبر و قرآن و اهل بیت استحکام یابد. لذا على(ع) تا آن روزى که مردم به خانه آن حضرت هجوم آوردند و خواهان خلافت آن حضرت شدند از خلافت ظاهرى برکنار ماند. نکته دیگرى که شایان توجه است آنکه در امور داخلى امت اسلامى روا نیست که هر کس براى احقاق حق خود دست به شمشیر ببرد و مسلحانه و به زور در صدد احقاق حق خود باشد از روش على(ع) و دیگر ائمه چنین بر مى‏آید که آنان براى احقاق حق خود در جامعه هرگز و ابتدا دست به شمشیر نبرده‏اند بلکه سعى آنها بر این بوده که با روشنگرى و تبلیغ حقیقت زمینه را براى یک حرکت عمومى در جامعه فراهم نمایند. در برخى از روایات و اسناد تاریخى این مسأله تایید گردیده و سر آن حفظ وحدت و انسجام اجتماعى و جلوگیرى از سوء استفاده کسانى است که وراى اختلاف امام(ع) و خلفا اهداف سیاسى شکننده دیگرى را دنبال مى‏کردند.

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(وسایل الشیعه)