پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


... و امروز هر چند عرب به جمعیت، اندک است ولی به نیروی اسلام بسیار است و در سایه وحدت و یگانگی پیروز است پس تو قطب آسیا باش و آسیا را به کمک عرب بگردان و به جای اینکه به نبرد روی، آنان را به آتش پیکار درآور زیرا اگر تو از این سرزمین بیرون روی، عرب از اطراف و جوانب این سرزمین(شورش می کنند) و پیمان تو را می شکنند تا جایی که می بینی پاسداری از سر حد حدات سرزمین خودت که آنرا پشت سر نهاده ای از کشوری که پیش روی داری، اهمیت بیشتری دارد و پارسیان چون تو را ببینند، گویند این رشته عرب است! اگر آن را قطع کنید، آسوده خواهید شد و این موجب می شود که حرص آنها در جنگ با تو و طمعشان در کشتن تو سخت تر گردد... . از این عبارت به طور واضح خیرخواهی و تأیید و موافقت آن حضرت با حضرت عمر(رض ) کاملا آشکار است به خصوص در آنجا که می فرماید: لیس بعدک مرجع یرجعون الیهم یعنی مرجعی پس از تو نیست که مردم به طرف او باز گردند و جمع شوند و نیز می فرماید: « تکن قطبا و استدرا الرحی» یعنی تو قطب (مرکز) آسیا باش و آسیا را بگردان. منظور چیست؟ از شما می خواهم لطفا راهنماییم کند.

1 پاسخ 1

این سخن حضرت را هر چند در منابع شیعی پیشتر از نهج البلاغه نیافتیم ولی وجه این سخن حضرت کاملا روشن است حضرت برای حفظ کیان اسلام خلفا را راهنمایی میکرده اند ودر زمانی که خلافتشان غصب شده بود همیشه در هنگام مشکلات به فریاد اسلام میرسیده اند , خلیفه دوم راجع به رفتنش به جنگ با فارسها سوال میکند حضرت او را راهنمایی کرده ومیفرمیاند تو خودت نرو چون مرکزیت با تو است واگر از مقر حکومت خارج شوی هم موجب ضعف داخلی خواهد بود وهم از سوی دیگر دشمن انگیزه بیشتری پیدا میکند وبا از بین رفتن تو نیز شیرازه لشگر از هم خواهد پاشید ودیگر محوریتی باقی نمیماند تا همگان حول او جمع شوند ولی اگر خودت نروی به مصلحت اسلام است چون بالفرض فرمانده ای کشته شد مرکزیت از بین نرفته ومیتوان فرمانده دگری تعیین کرد .

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()