پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


خرید بنزین از تاکسیداران یا قایقداران چه حکمی دارد؟

1 پاسخ 1

واگذاری سهمیه بنزین به دیگری تابع مقررات است و مقررات کنونی چنین است که اگرسهمیه خود را به شخص دیگری هدیه کند، اشکال ندارد، ولی اگر بخواهد بفروشد بر خلاف مقررات است و باید مقررات رعایت شود. البته چنین مقرراتی در مورد سواری شخصی وجود ندارد.

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده