پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


توجهلطفا توجه فرمایید

محتوایات این صفحه برای افراد زیر 18 سال نامناسب است.

عریان نزدیکی کردن از نظر شرع گناه دارد؟

1 پاسخ 1


عریان بودن در هنگام آمیزش مکروه است، برای رفع کراهت کافی است زوجین با ملافه ای خود را بپوشانند ولی ملاعبه و بازی کردن با همسر به صورت عریان کراهت ندارد کراهت در مورد آمیزش است.


برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(نزدیکی) (عریان)