پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


من از شما سوال کرده بود اما سوال جدید:
اگر در برنامه ارائه شده به نهادها و ارگانهای دولتی و غیر دولتی برای جذب بودجه ،مثل هزینه های برگزاری همایش و هزینه های جاری مثل تردد افراد، پذیرایی، اسکان و حق الزحمه نیرو های برگزار کننده ذکر شده باشد این پول جذب شده چه حکمی دارد؟
سوال دوم:
اگر هزینه نیروهای برگزاری و هزینه های جاری برای برگزاری یک همایش برای فرد برگزار کننده بالا در نظر گرفته شده باشد و ارگان کمک کننده همایش(اسپانسر) با علم به این موضوع کمک کرده باشد این پول جذب شده چه حکمی دارد و ایا فرد می تواند این هزینه را بردارد یا نه؟
سوال سوم:
معمولا برای برگزاری یک برنامه از قبل براورد هزینه می کنند و بر مبنای این برآورد هزینه به جذب بودجه می پردازند. اگر بعد از برگزاری همایش، مقداری از پول مانده بود فرد برگزار کننده می تواند به تشخیص خود آنرا هزینه کند یا نه؟
(ممکن است سیستم مالی اجازه ندهد که این پول باقیمانده را به ارگان مربوطه برگردانیم و یا مثلا 10 حامی مالی با درصد کمک مختلف داشته باشیم و حالا 1 میلیون باقیمانده باشد که نشود آنرا به راحتی تشخیص داد و برگرداند)
سوال چهارم:
اگر فردی با تلاش بیشتر و بکار بردن توان اجرایی و مدیریتی خود باعث صرفه جویی در برخی هزینه ها شود این هزینه صرفه جویی شده را می تواند بردارد یا نه؟(مثلا در حالت عادی اگر یک برنامه توسط یک ارگان دولتی انجام شود و 10 میلیون هزینه بردارد و این برنامه با همان کیفیت توسط یک فرد دیگر با توانایی بالا برگزار گردد و 8 میلیون هزینه بردارد این فرد توانمند می تواند بقیه پول صرفه جویی شده را بردارد؟)

1 پاسخ 1

1- هزینه نمودن مبالغ جذب شده در همان مورد خودش اشکالی ندارد اما در صورتی که در غیر مورد خودش میخواهید هزینه کنید نیازمند اجازه جداگانه می باشد ارائه فاکتور صوری و مصرف پول در غیر مورد توافق، تصرف غیرمجاز در پول است و جایز نیست. V}
2-بطور کلی استفاده از امکانات هرموسسه اعم از دانشگاه وغیره برای کارهایی که مربو ط به ان مکان وافراد وابسته به انجا نیست منوط به اجازه مسولین ان موسسه می باشد وبدون اجازه جایز نیست
3-اگر آنچه که از اموال بیت المال نزد شماست، از اموال مختص به اداره خاصی از اداره های دولتی باشد باید در صورت امکان به همان اداره برگردانید والا باید به خزانه عمومی دولت تحویل بدهید.(اجوبه، چ86، ص477، با استفاده از سوال 1955)
4- تصرف در بیت المال بدون اجازه از مجتهد جامع الشرایط و مسؤولین مربوطه جایز نیست و فرقی بین مورد عادی و اضطراری نیست و در هر صورت اگر تصرف کرده اگر عین مال موجود است همان را و اگر نیست عوضش را به بیت المال برگرداند V}(اجوبه الاستفتاآت، ص 780 و 782 و 783). {V

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده