پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


اعمالی هست که صیغه دائمی عقد بین زوجین را باطل کند؟

1 پاسخ 1


T}همه مراجع:{T اگر مى‏داند که شوهر مرتد شده، عقد باطل مى‏شود و باید از او جدا شود و عده وفات نگه دارد.V}امام خمینى، تحریر الوسیله، ج 2 الکفر، م 5 و 6 ؛آیت الله خامنه‏اى، استفتاء، س 138 و 135 آیت الله صافى، هدایه العباد، ج 2، الکفر، م 5 و 6 ؛آیت الله وحید و آیت الله تبریزى، منهاج الصالحین، م 1288 و 1289؛ آیت الله سیستانى، منهاج الصالحین، ج 3، م 213 و دفتر: آیات عظام فاضل، نورى، بهجت و مکارم.{V T}تبصره‏1. {Tطبق فتواى آیه الله سیستانى اگر ارتداد مرد پیش از نزدیکى باشد نگه داشتن عده براى بنابر احتیاط واجب است. T}تبصره.{T مرتد عبارت از مسلمانى است که از اسلام برگردد و کافر شود.


برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(صیغه دائمی) (صیغه دایمی) (آیه صیغه دائمی) (صيغه دائمي)