پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


توجهلطفا توجه فرمایید

محتوایات این صفحه برای افراد زیر 18 سال نامناسب است.

اگر مردى زنی را صیغه کند پس از اتمام صیغه، آیا پدر آن مرد می تواند با آن زن ازدواج کند؟

2 پاسخ 2

پدر و جد مرد(شوهر) هر چه بالا روند، و پسر و نوه پسری و دختری او هر چه پایین تر آیند، چه در موقع عقد باشند یا بعد به دنیا بیایند، به زن او محرم هستند.(توضیح المسائل معظم له، چ86، ص381، با استفاده از سؤال1911) و ازدواج با زنهایی که به انسان محرم هستند، حرام است.(همان، با استفاده از مسأله 1905)


برگرفته از پرسمان
سلام علیکم. در صورتی حرمت ایجاد میشود که صیغه منجر به نزدیکی کامل یعنی دخول بیش از ختنه گاه مرد در فرج زن شده باشد.سربلند باشید.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(صیغه موقت) () (زنی برای صیغه) (صیغه)