پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


توجهلطفا توجه فرمایید

محتوایات این صفحه برای افراد زیر 18 سال نامناسب است.

اگر زن و شوهری با هم نزدیکی کنند و زن به خاطر داشتن یک مریضی خاص نتواند بلافاصله حمام برود و غسل کند چون رفتن حمام روز به روز برایش ضرر دارد، آیا می تواند تیمم کند و اعمال واجبش را مثل نماز بجا آورد به همراه تیمم؟

1 پاسخ 1

اگر آب برای او ضرر دارد می تواند تیمم کند و در برخی موارد تیمم واجب می شود نه غسل
مواردی وجود دارد که باید به جای وضو یا غسل برای انجام فرایض، تیمم کرد. این موارد عبارتند از:
1. وقت تنگ باشد.
2. دسترسى به آب نباشد.
3. آب براى انسان ضرر داشته باشد.
4. بدن یا لباس او نجس بوده و آب بیش از تطهیر آن نیست و لباس دیگرى ندارد.
5. اگر آب را به مصرف وضو یا غسل برساند، افراد مرتبط با او از تشنگى هلاک یا بیمار مى‏شوند و یا به سختى مى‏افتند

.{V تیمم نیز بر دو نوع است: تیمم بدل از وضو و تیمم بدل از غسل. کسى که وظیفه‏اش تیمم است، تا هنگامى که عذر او باقى است، مى‏تواند تمام کارهایى را که با وضو و غسل انجام مى‏دهد، با تیمّم به جا آورد. اگر یکى از امور باطل کننده وضو، از او سر بزند، تیممش باطل مى‏شود. برای تیمم بدل از غسل زمان خاصی معین نشده است
[پایان کد انتخابی

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(نزدیکی)