پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


از نظر قوانین و شرع اسلام، دختری که پدر و پدربزرگ ندارد، آیا برای ازدواج باید از برادر بزرگتر اجازه بگیرد یا از مادر؟ همچنین اگر بخواهد به خارج از کشور سفر کند اجازه او با کیست؟

1 پاسخ 1

T}همه مراجع:{T در ازدواج با دختر باکره - به جز اجازه پدر و یا جدّ پدرى - اجازه فرد دیگرى لازم نیست.V}توضیح‏المسائل مراجع، م 2376؛ آیت الله تبریزى، منهاج الصالحین، ج 2، م 1237؛ آیت الله وحید، توضیح‏المسائل، م 2440 و آیت الله خامنه‏اى، استفتاء، س 55.{V

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده