پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


توجهلطفا توجه فرمایید

محتوایات این صفحه برای افراد زیر 18 سال نامناسب است.

داشتن حرفای سکسی بامرد نامحرم چه حکمی دارد؟

1 پاسخ 1

به فتوای همه مراجع تقلید رد و بدل کردن سخنان تحریک آمیز بین زن و مرد نامحرم حرام است

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(حرفای س ک س ی) (پرسش وپاسخ سكسي) (حرفایسکسی) (حرفای سکس) () (ارتباط با نامحرم)