پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


اگر نیاز به گرفتن غسل واجب شد ولی برای ادای نماز به اندازه ای وقت تنگ باشد که با گرفتن غسل نماز قضا شود یا به هر دلیلی در وقت آن نماز نتوان غسل کرد، آیا می توان نماز را قضا کرد و بعد از غسل قضای آن را بجا آورد؟ ضمنا بنده مقلد آقای فاضل لنکرانی هستم.

1 پاسخ 1

در این صورت باید تیمم کند و نماز خود را بخواند و نماز او صحیح است.V}العروه الوثقى، فصل فى التیمم، م 26.{V

«تیمم» در لغت به معناى قصد و اراده کردن است و در اصطلاح فقه «عملى است که در شرایط خاص، جایگزین وضو و غسل مى‏شود». تیمم به این صورت انجام مى‏گیرد: ابتدا کف دو دست را بر چیزى که تیمم بر آن جایز است، مى‏زنیم. سپس هر دو دست را بر تمام پیشانى و دو طرف آن - از جایى که موى سر مى‏روید تا روى ابروها و بالاى بینى مى‏کشیم. بعد با کف دست چپ، بر تمام پشت دست راست - از مچ تا سر انگشتان و در آخر کف دست راست را بر تمام پشت دست چپ مى‏کشیم (انگشتان هم جزو کف دست است).V}بنا بر نظر آیت‏اللّه خامنه‏اى، احتیاط واجب آن است که بار دیگر دست‏ها را به زمین بزند و سپس کف دست چپ را بر پشت دست راست و کف دست راست را به پشت دست چپ بکشد: آیت الله خامنه‏اى، اجوبه الاستفتاءات، س 209.{V T}تبصره 1.{T برخى از مراجع تقلید (مانند آیت الله سیستانى) با هم زدن کف هر دو دست را احتیاط واجب مى‏دانند. T}تبصره 2.{T آیت الله سیستانى و آیت الله نورى، کشیدن دست‏ها روى ابروها را احتیاط مستحب مى‏دانند.
و نسبت به محل تیمم می توانید بر خاک، ریگ و سنگ مرمر تیمم کنید، و اگر این موارد نبود بنابر احتیاط هم بر آجر و هم بر گل یا غبار تیمم کنید.V
در موارد زیر باید تیمم کنید
1. وقت تنگ باشد.
2. دسترسى به آب نباشد.
3. آب براى انسان ضرر داشته باشد.
4. بدن یا لباس او نجس بوده و آب بیش از تطهیر آن نیست و لباس دیگرى ندارد.
5. اگر آب را به مصرف وضو یا غسل برساند، افراد مرتبط با او از تشنگى هلاک یا بیمار مى‏شوند و یا به سختى مى‏افتند
.{V تیمم بر دو نوع است: تیمم بدل از وضو و تیمم بدل از غسل. کسى که وظیفه‏اش تیمم است، تا هنگامى که عذر او باقى است، مى‏تواند تمام کارهایى را که با وضو و غسل انجام مى‏دهد، با تیمّم به جا آورد. اگر یکى از امور باطل کننده وضو، از او سر بزند، تیممش باطل مى‏شود. برای تیمم بدل از غسل زمان خاصی معین نشده است
تبصره:با برطرف شدن عذر تیمم باطل می شود, و باید برای نمازهای بعد غسل کند.

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده