پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


آیا در فقه مذاهب نصاری و یهود، اذن پدر در ازدوج دختر باکره لازم است؟

1 پاسخ 1

ان طوری که از کتاب عهدین و تلمود استفاده می شود انها نیز ازدواج با دختر بکر را منوط به نظر پدرش می دانند البته نه به ان شدتی که در فقه ما امده زیرا انها فقه مدونی مانند ما ندارند و بیشتر تابع نظراتی هستند که در همان عهدین ویا از طریق رهبران مذهبی به انان گفته میشود

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()