پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


نظر فقهی مذاهب 4 گانه اهل سنت در مورد لزوم یا عدم لزوم اذن پدر در ازدواج دختر باکره چیست؟

1 پاسخ 1

ان طوری که در کتاب الفقه علی مذاهب الاربعه امده بنا بر نظر مذاهب مالکی شافعی وحنبلی اذن و وجود ولی در نکاح دختر بکر شرط است و فرق نمی کنددختر صغیره باشدیا کبیره عاقله یامجنونه امابنا بر نظر حنفیه وجود و اذن ولی برای ازدواج دختر صغیره و همین طور کبیره ای که مجنون باشدواجب است اما در ازدواج دختر بالغه و عاقله چه بکر باشد وجه ثیبه( یعنی ان که باکره نیست)اجازه هیچ کس جز خودش شرط نیست ( کتاب الفقه علی مذاهب الاربعه ج 4 ص 42

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(نکاح بدون اجازه پدر از نظر اهل سنت) (اس ام اس درمورد اهل تسنن)