پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


اگر موقعی که غسل بر ما واجب شده در موقعیت زیر باشیم آیا باز هم غسل واجب است هرگاه در منزل یکی از اقوام باشیم و خجالت بکشیم که در منزل آنها به حمام برویم؟

1 پاسخ 1

T}همه مراجع:{T خجالت مجوز تیمم نیست و باید غسل کند.V}امام خمینى، استفتاءات، ج 1، تیمم، س 236؛ آیت الله خامنه‏اى، اجوبه، س 215؛ آیت الله فاضل، جامع‏المسائل، ج 2، س 184 و دفتر همه.{V T}تبصره.{T چنانچه صبر کند تا وقت نماز تنگ شود - اگر چه گناه کرده تیمم او در آن هنگام صحیح است و مى‏تواند پس از تطهیر بدن و لباس، با آن نماز بخواند.

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()