پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


نگاه کردن به مرد نامحرم برای خانم ها، چه حکمی دارد؟(به صورت ناخودآگاه به ویژه در کلاس درس)؟

1 پاسخ 1


T}همه مراجع:{T اگر بدون قصد لذت و ترس افتادن به گناه باشد، اشکال ندارد. V}آیات عظام بهجت، سیستانى و مکارم، توضیح‏المسائل مراجع، م‏2433؛ آیت اللّه تبریزى، استفتاءات، س‏1591؛ آیت اللّه وحید، توضیح‏المسائل م‏2442؛ آیت اللّه صافى، هدایه العباد، ج‏2 (النکاح) م‏19؛ آیت اللّه نورى، توضیح‏المسائل م‏2429؛ امام خمینى، تحریرالوسیله، ج‏2، (النکاح) م‏19؛ دفتر آیت اللّه خامنه‏اى.{V


برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(ارتباط با نامحرم)