پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان شول بزرگ چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان شول بزرگ 729672 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان شول بزرگ باید ابتدا 0729672 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در شول بزرگ زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0729672123456 را وارد نمایید. شهرستان شول بزرگ از توابع استان فارس می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(شول بزرگ)