پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان شهرک/هنگام چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان شهرک/هنگام 792438 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان شهرک/هنگام باید ابتدا 0792438 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در شهرک/هنگام زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0792438123456 را وارد نمایید. شهرستان شهرک/هنگام از توابع استان فارس می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده