پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


من در سن کودکی زمانی که روزه تازه بر من واجب شده بود دو بار به عمد روزه خود را خوردم الان می خواستم ببینم چه کار باید انجام دهم و کفاره آن چقدر می شود و دیگر اینکه می خواستم بدانم که به علت عذر شرعی و اینکه به علت ضعیف بودن زیاد نتوانستم روزه بگیرم و خودم همین جوری یک ماه را حساب کردم البته با چند روز زیادتر و من روزه های ثوابی هم میگرفتم حالا می خواستم بدانم که این روزه های ثوابی که می گر فتم را می توانم جزء روزه های واجب حساب کنم یا نه؟

1 پاسخ 1

برای ان دو روزی که عمدا و با توجه به مسئله و بدون عذر شرعی نگرفته و یا باطل کرده اید علاوه بر قضا برای هر روز کفاره نیز واجب است و کفاره عبارت از گرفتن 60 روز روزه برای هر روز که باید 31 روز آن پی در پی باشد (بقیه آنها را می توانید با فاصله بگیرید) و یا طعام دادن به 60 فقیر برای هر روز است که مقدار 750 گرم طعام ( یعنی نان آرد برنج گوشت و ماننداینها) از هر کدام که بدهید اشکال ندارد ,و انچه بخاطر عذر شرعی( البته ضعف اگر تحمل ان بسیِار مشکل باشد عذر حساب می شود اما ضغف های معمولی نه.) نگرفته اید باید قضای ان را بگیرید و برای هر رورهمان 750 گرم طعام را بابت کفاره غیر عمد به فقیر بدهید .
وهمه مراجع می فرمایند: در صورتی که شک در مقدار روزه های قضا شده خود دارید مى‏توانید به مقدار حداقل اکتفا کنید ؛ یعنى، هر مقدار از روزه‏ها را که یقین دارید کمتر از آن نبوده، قضا کنید و بیش از آن لازم نیست. بنا بر این اگر شما می دانید بیشتر از یک ماه روزه بدهکار نبوده اید همان یک ماه که گرفته اید کافی است ولی روزه هایِِ مستحبی که برای ثواب گرفته اید به جای قضا محسوب نمی شود

کسی که روزه قضا بر عهده اوست نمی تواند روزه مستحبی بگیرد. ولی اگر بدون توجه به روزه های قضایی، روزه مستحبی بگیرد صحیح است و ثواب دارد ولی به جای روزه قضا حساب نمی شود. V} (توضیِح المسایِل مراجع س 1883 و س 1660 )

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()