پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


من وقتی می خواهم وضو بگیرم ابتدا یک لیوان آب را پر می کنم بعد صورتم را با آن لیوان می شویم بعدش دوباره لیوان را پر می کنم و دست راستم و با آن لیوان می شورم و بعد دوباره لیوان آب را پر می کنم و با آب آن دست چپم را می شویم. سوالم اینه که آیا این زمانی که من در هر مرحله آب لیوان را پر می کنم وقفه ای در وضو ایجاد نمی کنه؟ آیا این زمان باعث باطل شدن وضو من میشه یا نه؟

1 پاسخ 1

به شکل فوق اشکال ندارد ولیباید توجه داشته باشید که :
اگر بین کارهاى وضو به قدرى فاصله شود که وقتى مى‏خواهید جایى را بشویید یا مسح کنید رطوبت جاهایى که پیش از آن شسته یا مسح کرده خشک شده باشد، وضو باطل است و اگر فقط رطوبت جایى که جلوتر از محلى است که مى‏خواهید بشویید یا مسح کنید خشک شده باشد و صورت‏تر باشد، احتیاط واجب آن است که دوباره وضو بگیرید ودر غیر موارد ذکر شده که آب اعضای وضو خشک نشده وضو صحیح است. همچنین اگر کارهاى وضو را پشت سر هم به جا آورید ولى به واسطه گرماى هوا یا حرارت زیاد بدن و مانند اینها رطوبت خشک شود وضوى شما صحیح است ، (توضیح‏المسائل آیت‏اللّه‏اراکى، مسأله 282 و 283).

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(می خواهم وضو بگیرم)