پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


رئیس اداره ای با توجه به اینکه کارکنانش حجم بالای کار را انجام می دهند برای ایجاد انگیزه به آنها به آنها مأموریت نشسته می دهد یعنی روزهایی را برای کارکنان مأموریت در نظر می گیرد در حالی که آنها در اداره حضور دارند، حال بفرمایید مبالغ دریافتی کارکنان از این مأموریتها شرعا حلال است یا خیر؟

1 پاسخ 1

پرداخت مبلغی از بیت المال بر خلاف مقررات و قانون و بدون مجوز شرعی، توسط مسئول اداره حرام و موجب ضمان می گردد.

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده