پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پایتخت کشور بوتان چه نام دارد؟

1 پاسخ 1

پایتخت بوتان (Bhutan) تیمفو (Thimphu) می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پایتخت بوتان) (پایتخت کشور بوتان) (پایتخت کشوربوتان) (پايتخت بوتان) (کشور بوتان) (نام پایتخت بوتان) (مرکز بوتان) (پايتخت كشور بوتان) (کشوربوتان) () (پايتخت کشور بوتان) (نام پایتخت کشور بوتان) (پایتخت بوتان کجاست) (مرکز کشور بوتان) (كشور بوتان) (مرکزبوتان) (پایتخت کشور بوتان چیست) (اسم پایتخت بوتان) (پایتخت بوتان ) (كشوربوتان) (پایتخت بوتان) (بوتان کشور) (پایتخت بونان) (پاىتخت بوتان) (پایتحت بوتان) (پاتخت بوتان) (پایتخت کشور بوتان ) (نام پايتخت بوتان) (پا یتخت کشور بو تان ) (پايتخت كشوربوتان) (÷ایتخت بوتان) (نام پایتخت بوتان)