پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


من سه ساله که پولی به مبلغ 000/000/2 تومان به کسی داده ام که در خرید زمینی با هم شریک باشیم و در صورت فروش زمین هر کس سود خودش را به ازای سهم خود بردارد، سوال اینجاست که اگر من بعد از این مدت شراکتمان به هم بخورد و اصل پولم را بگیرم آیا به این پول خمس تعلق می گیرد؟ اگر در زمان فروش این زمین مثلا 000/500/1 تومان سود سهم خودم باشد. در این صورت به این پول چقدر خمس تعلق می گیرد؟ به کدام قسمت آن؟ آیا اصل پول یا به سود آن خمس تعلق می گیرد؟ اگر به این سوال جواب بدهید، خیلی خیلی ممنون می شوم.

1 پاسخ 1

اگر زمین را از پول خمس نداده تهیه کرده است بعد از فروش باید خمس ((یک پنجم )) آن را به مرجعی که از او تقلید می کند بدهد و بعد از دادن خمس تصرف در بقیه پول زمین حلال است .
زمین اگر عنوان سرمایه دارد بنا بر فتوای اکثر مراجع خمس دارد که اگر همان ابتدا خرید وشروع کار بخواهند خمس ان را بدهند باید قیمت خرید را حساب کنند ولی اگر بعد ا بخواهند محاسبه کنند باید قیمت روز را رعایت نمایند

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده